معرفی مرکز


بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع می باشد و همچنین براساس اصل ۳۵ قانون مذکوردر همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد لذا تربیت وکیل و کارشناس مورد نیاز کشور نیز از جمله وظایف این قوه بشمار می رود. تا قبل از سال ۱۳۸۰ یکی از مشکلاتی که عامه مردم با آن روبرو بودند عدم دسترسی همه افراد کشور به وکیل مورد نیاز بود. تعرفه های بالا و حق الوکاله های سنگین و خارج از تعرفه عملاً موضوع وکالت را به ورطه فراموشی سوق داد و وکالت را به مسیری کشاند که به جز معدودی از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، سایر اقشار نیازمند جامعه، امکانات و توانایی انتخاب وکیل را نداشته و بعلت عدم آشنایی اکثریت مردم با علم حقوق و پیچیدگیهای امور قضایی، روز به روز بر تعداد پرونده های محاکم افزوده می شد. از طرفی رشد فزاینده آمار فارغ التحصیلان رشته حقوق و بیکاری جمع کثیری از آنان، دولت را بر آن داشت که در این خصوص تدبیری مناسب اتخاذ نماید. برای حل مشکلات مذکور و دسترسی آسان و کم هزینه آحاد ملت به خدمات حقوقی و قضایی، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی اقدام نماید و سنگ بنای مرکز در ماده مذکور نهاده شد و علیرغم وجود مسائل و مشکلات و مانع تراشیهای فراوان در ابتدای کار این مرکز به لطف خداوند متعال توانسته در طی سالهای فعالیت خود با تربیت هزاران وکیل و کاهش چشمگیر تعرفه ها و شکستن انحصار موجود در جامعه وکالت، گام مهمی در راه تسهیل دستیابی عامه مردم به خدمات حقوقی و قضائی و خدمتی ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نیازمند و کاهش آمار بیکاری تحصیل کردگان رشته حقوق برداشته و زمینه را برای فراگیر شدن فرهنگ استفاده از وکیل فراهم نماید.