مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه پایه یک


مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه پایه یک

 

۱ – اصل پروانه پایه دو

۲ – واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال نزد حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب ۰۱۰۵۴۹۷۶۵۶۰۰۵ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) و ارائه اصل فیش واریزی به همراه یک برگ کپی آن

۳ – کپی از صفحه تمدید شده دفترچه

۴ – یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳