مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه پایه یک


مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه پایه یک

۱ – اصل پروانه پایه دو
۲ – واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال نزد حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب ۰۱۰۵۴۹۷۶۵۶۰۰۵ ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) و ارائه اصل فیش واریزی به همراه یک برگ کپی آن
۳ – کپی از صفحه تمدید شده دفترچه
۴ – یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳