کتابخانه


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانBooks
چاپ چهارم (ویرایش دوم)
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (آذر ماه ۱۳۹۵)

 

Download Icon - PDF


قانون مدنیBooks
مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷
به همراه اصلاحات و ضمائم

 

Download Icon - PDF


قانون آیین دادرسی کیفریBooks
مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۹۲
به همراه اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

 

Download Icon - PDF


قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابBooks
(امور مدنی)
مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹

 

Download Icon - PDF


قانون تجارتBooks
مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ (کمیسیون قوانین عدلیه)
به همراه اصلاحات

 

Download Icon - PDF


قانون مجازات اسلامیBooks
مصوب ۱۳۹۲
کتاب اول – کلیات

 

Download Icon - PDF


قانون مجازات اسلامیBooks
مصوب ۱۳۹۲
کتاب دوم – حدود

 

Download Icon - PDF


قانون مجازات اسلامیBooks
مصوب ۱۳۹۲
کتاب سوم – قصاص

 

Download Icon - PDF


قانون مجازات اسلامیBooks
مصوب ۱۳۹۲
کتاب چهارم – دیات

 

Download Icon - PDF


قانون مجازات اسلامیBooks
مصوب ۱۳۷۵
کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

 

Download Icon - PDF


قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالثBooks
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

Download Icon - PDF


قانون جرم سیاسیBooks
مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

 

Download Icon - PDF


قانون ثبت اسناد و املاکBooks
مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ به همراه اصلاحات
به همراه آئین‌نامه قانون ثبت املاک
به همراه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

 

Download Icon - PDF


قانون شوراهای حل اختلافBooks
ویراست دوم – مصوب ۱۳۹۴

 

 

Download Icon - PDF