Category Archive : آرای وحدت رویه

0

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان ‌عالی کشور در ۹ سال گذشته

53 views        آرای وحدت رویه      14 مارس, 2021

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان ‌عالی کشور در ۹ سال گذشته   دانلود رایگان مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور در سال‌های اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) در قالب یک فایل PDF برای دریافت مجموعه آرا از سال ۱۳۹۰ تا…… بیشتر »

بیشتر »
0

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

29 views        آرای وحدت رویه      14 مارس, 2021

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۴۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی…… بیشتر »

بیشتر »
0

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

43 views        آرای وحدت رویه      9 مارس, 2021

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۴۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم،…… بیشتر »

بیشتر »
0

صدور یک رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی

124 views        آرای وحدت رویه      9 مارس, 2021

صدور یک رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یک رای…… بیشتر »

بیشتر »
0

رای وحدت رویه شماره ۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

21 views        آرای وحدت رویه      9 مارس, 2021

رای وحدت رویه شماره ۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۱۱۰۷                تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰       شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای علی توسّلی موضوع : اعلام تعارض در آراء…… بیشتر »

بیشتر »
0

رای وحدت رویه شماره های ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

20 views        آرای وحدت رویه      20 فوریه, 2021

رای وحدت رویه شماره های ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸ شمـاره پرونده: ۹۸۰۴۰۶۷، ۹۸۰۴۰۶۶، ۹۸۰۴۰۶۵، ۹۸۰۴۰۶۴، ۹۸۰۴۰۶۳، ۹۸۰۴۰۶۲، ۹۸۰۴۰۶۱ ۹۹۰۱۳۰۷، ۹۹۰۱۱۱۵،…… بیشتر »

بیشتر »
0

رأی وحدت رویه شماره ۹۹۶ – ۹۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

13 views        آرای وحدت رویه      20 فوریه, 2021

رأی وحدت رویه شماره ۹۹۶ – ۹۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری   هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام صدور آرای متعارض از شعب مختلف این دیوان در مورد استخدام بدون شرکت در آزمون فارغ التحصیلان دانشگاه نفت رای…… بیشتر »

بیشتر »
0

رأی وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

21 views        آرای وحدت رویه      20 فوریه, 2021

رأی وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه : ۲۰/۸/۱۳۹۹   شماره دادنامه: ۹۷۲     شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر…… بیشتر »

بیشتر »
0

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

17 views        آرای وحدت رویه      20 فوریه, 2021

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی…… بیشتر »

بیشتر »
0

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

19 views        آرای وحدت رویه      20 فوریه, 2021

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی…… بیشتر »

بیشتر »