Category Archive : آرای وحدت رویه

0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

199 views        آرای وحدت رویه      ۱۵ مهر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد.

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

208 views        آرای وحدت رویه      ۱۴ مهر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود.

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

241 views        آرای وحدت رویه      ۹ تیر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی.

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

228 views        آرای وحدت رویه      ۶ تیر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و…… بیشتر »

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

170 views        آرای وحدت رویه      ۴ تیر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن.

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

426 views        آرای وحدت رویه      ۲۷ دی, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲

بیشتر »