Category Archive : آرای وحدت رویه

0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

83 views        آرای وحدت رویه      ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۸

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی شماره دادنامه: ۲۱۶۴- ۲۱۶۳    تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷   شماره پرونده: ۹۷/۳۹۹۵ – ۹۷/۳۹۴۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: ۱- آقای رضا فضل زرندی (رئیس…… بیشتر »

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

226 views        آرای وحدت رویه      ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۸

لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون قبل از انتقال مال اولین رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت…… بیشتر »

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

236 views        آرای وحدت رویه      ۱۵ مهر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد.

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

239 views        آرای وحدت رویه      ۱۴ مهر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود.

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

283 views        آرای وحدت رویه      ۹ تیر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی.

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

260 views        آرای وحدت رویه      ۶ تیر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و…… بیشتر »

بیشتر »
0
Slide Show 02

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

208 views        آرای وحدت رویه      ۴ تیر, ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن.

بیشتر »