0

اخبار

جلسه کمسیون نقل و انتقال مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

2020-06-21 در 14:54 | 25 بازدید

کمسیون نقل و انتقال مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان

جلسه کمسیون نقل و انتقال مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ با حضور تمام اعضا تشکیل گردید و در خصوص  درخواست های نقل و انتقال وکلای محترم مرکز بررسی و تصمیم گیری انجام شد.

 

 

روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان

یک دیدگاه