0

اخبار

اولین جلسه ریاست هیأت مدیره مرکز وکلاء قوه قضائیه استان گیلان با معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان در سال ۱۳۹۶

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶ در ۱۳:۱۰ | 353 بازدید

Slide Show 01

به گزارش روابط عمومی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضائیه استان گیلان، جلسه معاونت منابع انسانی و قضائی دادگستری کل با ریاست هیأت مدیره مرکز وکلاء قوه قضائیه استان در سال ۱۳۹۶ با حضور معاون محترم منابع انسانی، معاون محترم  قضائی و سرپرست آموزش دادگستری و رئیس هیأت مدیره مرکز وکلاء قوه قضائیه استان در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در محل دادگستری کل، معاونت منابع انسانی برگزار شد.

سید حسن حسینی شیوایی رئیس هیأت مدیره مرکز وکلاء قوه قضائیه استان گیلان به همراه سید خلیل واحدی مقدم معاون منابع انسانی دادگستری و عبدالسعید بدیعی معاون قضائی دادگستری استان، در نشست مذکور به بررسی راهکارهای عملی جهت انجام فعالیت های مربوط به امور وکلاء قوه قضائیه استان بر اساس دستور العمل تشکیل هیأت مدیره استانی پرداختند. در ادامه جلسه فوق، نحوه انجام دستورالعمل کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضائیه استان گیلان به همراه هزینه های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یک دیدگاه