0

اخبار

مجلس اصلاح برخی تعرفه های خدمات قضایی را تصویب کرد

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵ در ۰۸:۳۸ | 1023 بازدید

Slide Show 01

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور

مجلس اصلاح برخی تعرفه های خدمات قضایی را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور افزایش برخی تعرفه های خدمات قاضی را در قالب اصلاح جدول شماره ۱۶ این لایحه تصویب کردند.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محل جدول شماره ۱۶ بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.

تغییر عمده به عمل آمده در تعرفه خدمات قضائی عمدتا مربوط به افزایش صد درصدی هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌هاست که از پنج هزار ریال به ده هزار ریال افزایش یافته است.

بدیهی است اصلاحات اعمال شده در هزینه های خدمات قضائی پس از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با اصلاح جدول شماره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته در جدول مذکور اجزای جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضائیه در سقف ۵ هزار میلیارد ریال به این شرح اصلاح می‌شود:

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی با نرخ تعرفه ۲۰ هزار تومانی، هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور با نرخ تعرفه ۳۰ هزار تومانی، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور با نرخ تعرفه ۱۰۰۰ تومانی، تعیین گردید.

همچنین هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد و هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل نیز به شرح زیر اصلاح شد:

براین اساس تا مبلغ یک میلیون ریال نرخ پیشنهادی ۵ هزار تومان، نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال نیز بیست هزار تومان، تعیین گردید. همچنین نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال سی هزار تومان، مشخص شد.

گفتنی است مازاد بر یکصد میلیون ریال نرخ پیشنهادی یک در هزار تعیین گردید، همچنین هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول با نرخ پیشنهادی ۱۵ هزار تومان و هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی با نرخ تعرفه پیشنهادی ۱۰ هزار تومانی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری با نرخ تعرفه ۲۰ هزار تومانی مشخص شد.

همچنین هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری از ۳۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تعیین گردید.

گفتنی است تعرفه هر شکایت کیفری با نرخ تعرفه پیشنهادی ۵ هزار تومان، تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدید نظر ۱۰ هزار تومان، طرح دعوی غیر مالی و امور حسبی ۵ هزار تومان، طرح دعوی غیر مالی و امور حسبی در مرحله تجدید نظر ۱۰ هزار تومان و در آخر تعرفه اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰ هزار تومان به عنوان نرخ تعرفه پیشنهادی تعیین گردید.

یک دیدگاه