کلانتری ها


کلانتری ۱۱

آدرس: رشت – خیابان نامجو – روبروی ورزشگاه عضدی          شماره تماس: ۳۳۳۲۰۰۹۹-۰۱۳


کلانتری ۱۲

آدرس: رشت – میدان شهرداری          شماره تماس: ۳۳۲۳۹۱۹۵-۰۱۳

کلانتری۱۳

آدرس: رشت – شالکوه – خیابان دفاع          شماره تماس: ۳۳۷۲۹۵۳۳-۰۱۳

کلانتری۱۴

آدرس: رشت – گلسار – خیابان ۱۱۱         شماره تماس: ۳۳۷۲۹۵۶۳-۰۱۳

کلانتری ۱۵

آدرس: رشت – بلوار مدرس – خیابان نهی قناد – خیابان چمران – بلوار آزادگان – اولین چهارراه سمت راست         شماره تماس: ۸۸۱۰۲۰۵۰-۰۱۳

کلانتری۲۲

آدرس: رشت – استادسرا – کوچه مصطفوی         شماره تماس: ۳۳۳۳۰۰۰۲-۰۱۳

پلیس راهنمایی و رانندگی

آدرس: رشت – بوستان ملت – سه راه کانادا – نرسیده به گلباغ نماز         شماره تماس: ۳۳۷۲۰۴۸۱-۰۱۳