مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت ۱۳۹۷


۱ – تکمیل فرم تمدید (دانلود)


۲ – تکمیل فرم تعهدنامه (دانلود)


 ۳ – ارائه آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) فعال


 ۴ – ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی مربوط به پرداخت مالیات شغلی سال ۱۳۹۵


 ۵ – ابطال تمبر دفترچه ( که باید در دفاتر خدمات قضایی انجام شود )

الف) پایه یک: یک ساله     هشت میلیون ریال ( ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

                        دو ساله     شانزده میلیون ریال ( ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

ب) پایه دو: یک ساله         پنج میلیون ریال ( ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

                    دو ساله         ده میلیون ریال ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

همکارانی که در محاکم قضایی ابطال تمبر نموده اند، کپی صفحه اول و صفحه ابطال تمبر شده دفترچه خود را به همراه داشته باشند


 ۶ – پرداخت هزینه تمدید بابت دفترچه وکالت پایه یک و دو به تهران – مرکز

یک ساله     یک میلیون ریال ( ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

دو ساله       دو میلیون ریال ( ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

واریز به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب ۰۱۰۵۴۹۷۶۵۶۰۰۵ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) و ارائه اصل فیش واریزی به همراه یک برگ کپی آن


 ۷ – پرداخت حق عضویت سالانه به واحد گیلان

یک ساله     دو میلیون ریال (۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

دو ساله     چهار میلیون ریال (۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

واریز به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب ۰۱۰۵۳۹۶۴۱۶۰۰۰ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) و ارائه اصل فیش واریزی به همراه یک برگ کپی آن


 ۸ – نامه (گواهی معاضدت) از دادگستری حوزه قضایی مبنی بر همکاری در بخش معاضدت قضایی (بجز وکلای حوزه قضایی رشت)


 ۹ – همکارانی که قصد تبدیل دفترچه پایه دو به پایه یک را دارند، بایستی علاوه بر مدارک فوق، نقش تمبر بر روی دفترچه خام پایه یک، آگهی تغییرات، گواهی معاضدت ۷ روزه از دادگستری حوزه قضایی و اصل دفترچه پایه دو را به همراه فرم تکمیل شده صدور دفترچه (دانلود) و یک برگ کپی پروانه پایه یک، یک برگ کپی کارت ملی و یک قطعه عکس ۴*۳ تحویل نمایند